Περιβάλλον και Υγεία:

Προγράμματα Επιμόρφωσης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 
Διάρκεια: 2 - 5 Μήνες
Απονέμεται
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 Χρόνος Ενασχόλησης:
60 ώρες - 480 ώρες
Εφαρμόζονται εκπτωτικές πολιτικές στα Τέλη παρακολούθησης και παρέχονται μονάδες ECTS 
Μέθοδος Εκπαίδευσης:  Ασύγχρονη εξ αποστάσεως
thumbnail
finance
Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις: Εκπόνηση επιτυχημένων προτάσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων
(Μονάδες ECTS:2,5)

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξάσκηση σε πρακτικά παραδείγματα των συμμετεχόντων/ουσών στην εύρεση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και στη συγγραφή επιτυχημένων προτάσεων διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων (ΗΟRIZON, LIFE, INTERREG, UIA, κοκ.) έχοντας ως μελέτη περίπτωσης τα δημοφιλή Ευρωπαϊκά προγράμματα HORIZON και LIFE.

Κάνε Αίτηση
Untitled
Κλιματική Αλλαγή - Δημόσια Ασφάλεια - Δημόσια Υγεία                                                          (Μονάδες ECTS:19)

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική και σε βάθος προσέγγιση της Κλιματικής Αλλαγής και των επιπτώσεών της στην Υγεία, στις Ανθρώπινες Δραστηριότητες, στο Περιβάλλον, στην Οικονομία και στη Δημόσια Ασφάλεια.

Κάνε Αίτηση
Aerial view of forest and river in shape of human lungs.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία
(Μονάδες ECTS:2,5)

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση με γνώμονα την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Κάνε Αίτηση
Green dart arrow hitting in the target center of dartboard with modern city and sunset background. Target business, achieve and victory concept .
Capacity Building on Decision Making: Environmental Health, Development, Sustainability
(ECTS Units:2,5)

The aim of this course is to address in an interdisciplinary way the complexity and variety of current socio-environmental problems, their causes and impacts on health, and the possibilities for development and sustainable environmental interventions and management.

Κάνε Αίτηση
Global Health
Κλιματική αλλαγή: Επιπτώσεις στην Υγεία, το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα
(Μονάδες ECTS:2,5)

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική και σε βάθος προσέγγιση του εξαιρετικά πολύπλοκου θέματος της Κλιματικής Αλλαγής και των επιπτώσεων της στην Υγεία, τις Ανθρώπινες Δραστηριότητες, το Περιβάλλον και την Οικονομία..

Κάνε Αίτηση

#Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

 

 

Δείτε το Πιστοποιητικό

Ποιοι Είμαστε:

Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγραμμάτων

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΗ

                                                                                                                                                                                                                  Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Παθολογοανατόμος - Κυτταρολόγος. Διδάσκει  Περιβαλλοντική Παθολογία στην Ιατρική  Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διοργάνωσε,  υλοποίησε και διεύθυνε (2004-2014) το 2ετές  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: MSc.«Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών  Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία». Έχει εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και στην υλοποίηση Ελληνικών και Διεθνών  εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι Εμπειρογνώμονας στην DG SANTE  Health and Food Safety

Διδάσκοντες

 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ   

                                                                                                                                                                                                                              Π.Μ.Σ Ειδίκευσης Ποινικών & Εγκληματολογικών Σπουδών Δ.Π.Θ. Είναι Νομικός, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου και πιστοποιημένη Data Protection Officer. Κατέχει πιστοποίηση επιμόρφωσης στο πρόγραμμα «Επιδράσεις της Κλιματικής αλλαγής στην Υγεία»,  ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ.  Έχει ασχοληθεί με την δημόσια ασφάλεια και την αντεγκληματική πολιτική σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, καθώς και με την πράσινη εγκληματολογία και οικολογική δικαιοσύνη. Εργάζεται στην εκπαίδευση  ενηλίκων έχοντας την εκπαιδευτική επάρκεια για την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και μετράει  περισσότερες από 800 ώρες εκπαίδευσης στα σώματα ασφαλείας στα μαθήματα της εγκληματολογίας και ανακριτικής ενώ έχει λάβει μέρος στην κατάρτιση ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων για το περιβαλλοντικό έγκλημα μέσω  ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                          MSc. «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών  Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» ΕΚΠΑ. Είναι Βιο-Οικονομολόγος με εργασιακή εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία στον τομέα Ποιότητας Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στα διεπιστημονικά αντικείμενα που άπτονται των επιστημονικών ενδιαφερόντων του.

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                             Δρ. Φυσικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Φυσική Περιβάλλοντος» και «Διδακτορικό Δίπλωμα» στις «Χημικές Επιστήμες». Έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση 5 Διεθνών συνεδρίων με θεματολογία τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και τον τουρισμό ενώ έχει άνω των 50 δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά Διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 10 έργων LIFE και HORIZON2020 την τελευταία 15ετία είτε ως μέλος της ομάδας εργασίας είτε ως συντονιστής των έργων, ενώ, ειδικεύεται στην οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: Διαχείριση αποβλήτων, παραγωγή βιοκαυσίμων, βιοοικονομία και κλιματική αλλαγή.                                                                                       

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ

                                                                                                                                                                                                                                                MSc. «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών  Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» ΕΚΠΑ.

 

Ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Ασχολείται με τη δημόσια ασφάλεια, τη διερεύνηση της σκηνής εγκλήματος και συγκεκριμένα τις λήψεις δειγμάτων προς ανίχνευση βιολογικών υλικών, από αντικείμενα και χώρους κάθε είδους εγκληματικών πράξεων. Παράλληλα  επεξεργάζεται σκελετικά  υπολείμματα με στόχο την εξαγωγή γενετικού τύπου και ισοτοπικής ανάλυσης.  Επίσης είναι μέλος του κλιμακίου κύριας ανταπόκρισης- αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. Απειλών.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                Πτυχιούχος Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής –Ψυχολογίας του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο «Περιβάλλον και Υγεία, διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου από το 2012 ως σήμερα έχει  διδάξει τα μαθήματα «Βιοηθική»,  “Άνθρωπος & Περιβάλλον στο Ιπποκρατικό έργο” και «Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία».

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

LinkedIn
Share